Vaikutusmekanismi

Manuaalisen terapian vaikutusmekanismi pohjautuu mekaanisen vaikutuksen lisäksi neurofysiologiseen hoitovasteeseen. Neurofysiologinen vaikutusmekanismi vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinten kautta keskushermostotasolle selkäytimeen, aivorunkoon ja aivoihin. Tuki- ja liikuntaelinten manuaalinen terapia vaikuttaa sensorisien hermoratojen aktivoitumiseen, joka voi tuottaa terapeuttisen hoitovasteen parantamalla liikkeen kontrollia ja/tai kipuaistimuksen prosessointia keskushermostossa.
Liikkeen kontrollin ja säätelyn parantuminen voi näkyä muun muassa:
  • Lihasten parantuneena aktivoitumisena
  • lisääntyneenä lihasvoimana ja -kestävyytenä
  • hienomotoriikan, refleksien ja tasapainoaistin parantumisena.
Kivun vähentyminen tapahtuu pääasiallisesti kipuporttiteorian mukaisesti, jossa tuki- ja liikuntaelin kudoksen sensorinen aktivointi vähentää kipuimpulssin voimakkuutta ja etenemistä keskushermostossa 3 4.
Duodecim.

KiHy: Jyväskylän Kiropraktiikka & Hyvinvointi: Kiropraktikko, Fysioterapeutti, hieronta Jyväskylä.