SI-, iskias-, selkä- ja niskakipuiset

Selkäkipu on länsimaiden kallein terveysongelma. Suomessa selkävaivat maksavat yhteiskunnalle yli miljardi euroa vuodessa (8). Alaselkäkipu aiheuttaa pitkällä aikavälillä enemmän työkyvyttömyyttä kuin mm. migreeni, masennus ja diabetes (1). Lyhyellä aikavälillä vain sairastumiset, kuten flunssa, aiheuttavat enemmän poissaolopäiviä töistä kuin alaselkäkipu (2)
smartcapture
Kuva 1. Selkäkivut ovat luonteeltaan toiminnallisia. (s.84 Luomajoki, H: Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt)
Olisi hyvä ymmärtää, että suurin osa, jopa yli 90% sekäkivuista ovat luonteeltaan epäspesifejä (mekaanisia ja ei-mekaanisia) (Kuva1). Kyseessä on siis toiminnallinen vaiva, eikä mikään spesifi sairaus, josta löytyisi lääketieteellisiä löydöksiä.
Näitä toiminnallisia liike- ja/tai liikekontrollinhäiriöitä ei voi todentaa kuvantamisella (MRI, CT, RTG, diag. ultra jne.) tai verinäytteillä, mutta niiden seuraukset voivat esiintyä esim. rappeutumisena, kulumisena tai välilevyn pullistumana. Nämä seuraukset eivät nykytiedon mukaan ole se syy yksilön kokemaan selkäkipuun. Kiropraktikot ja fysioterapeutit ovat erikoistuneet tutkimaan, hoitamaan ja ennaltaehkäisemään juuri näitä mekaanisia/toiminnallisia selkävaivoja.
Lue lisää artikkelistamme alaselkäkivusta, sen tutkimisesta, harjoittamisesta ja hoidosta. PÄÄSET ARTIKKELIIN TÄSTÄ!
kiropraktiikka, kiropraktikko, fysioterapia, fysioterapeutti, jyvaskyla, jkl, aanekoski
Kuva 2: Yleisimpiä hoidettavia rangan liikehäiriöiden aiheuttamia heijastekipuja
Onko näyttöä?
On olemassa näyttöä, että kiropraktiikka voi auttaa ainakin ihmisiä, jotka kärsivät niska-, selkä- ja selästä johtuvista jalkakivuista (9&3). Suurin osa näistä ihmisistä on työikäisiä.
Nivelten manipulaatio- ja/tai mobilisaatiohoito eli yksi monista kiropraktikoiden tekniikoista, voi lisätä työikäisen niskakipupotilaan hoidon tehokkuutta varsinkin kun se yhdistää harjoitteluun. Se on myös kustannustehokkaampaan, kun sitä verrataan pelkkään fysioterapiaan tai lääkärin palveluihin (6&7). Manipulatiiohoidolla voidaan myös ylläpitää ja parantaa koko kehon hyvää toimintaa (Ks. Tutkimukset).
liikerajoitus, faskia, nivel, lukko, lukkiintuma, fasetti, SI-nivel, mekaaninen, kirorpaktikko, kiropraktiikka, fysioterapia 1
Huomion arvoista on myös se, että Euroopan käypähoitosuositus (NICE) suosittelee manipulaatiohoitosarjaa pitkittyneen alaselkäkivun hoitamiseen harjoittelun ohella (10).
On myös olemassa näyttöä sille, että kiropraktikon suorittama ennaltaehkäisevä hoito voi vähentää kipuajanjaksoja ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä (4). Tutkimus on myös osoittanut, että kiropraktikon suorittama hoito voi olla kustannustehokkaampaa ja kipujaksoja ennaltaehkäisevämpää kuin fysioterapia tai lääkärin suorittama hoito (2).
Tärkeää on myös ymmärtää, että tutkimusten mukaan kiropraktikoiden suorittama hoito on erittäin turvallista! (1&5). Tässä on vain kourallinen kaikista tutkimuksista, jotka puoltavat sitä, että kiropraktiikka ei ole vain tehokas, se on myös kustannustehokas ja turvallinen tapa hoitaa yhteiskuntamme kalleinta terveysongelmaa eli selkäkipua.
KiHyn hoitolinjaukset?
KiHy:n kiropraktikot ovat erikoistuneet selkävaivojen suoravastaanottoon. Vastaanotolle voi siis tulla suoraan ilman lääkärillä käyntiä ja tarvittaessa ohjaamme sinut jatkotukimuksiin.
Kiropraktiikasta KiHy:lla tarjota tehokkaimmat manuaaliset tutkimistaidot ja hoitomuodot (HVLA nivelmanipulaatio ja nivelmobilisaatio, dry needling akupunktio (Tuomo), faskia- ym. pehmytkudostekniikat), jotka tutkitusti ovat tehokkaita liikehäiriöiden hoidossa, kun ne yhdistetään harjoitteluun.
liikekontrollin häiriö, hypermobiliteetti, lihastasapaino, dysfunktio, kiropraktikko, kirorpaktiikka, jyvaskyla, fysioFysioterapia taasen KiHy tarjoaa tietotaidon ja silmän liikekontrollihäiriöiden tutkimiseen ja korjaamiseen sekä kuormitusfysiologiaan sen kautta voimaharjoitteluun. Molemmat ammatit takaavat myös hyvät valmiudet bio-psyko-sosiaalisten tekijöiden kartoittamiseen. Huomioimisen arvoista on myös näyttö, jonka perusteella MDT – McKenzie menetelmä on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi raajoihin päin säteilevissä välilevyoireissa. Oli kyse siis niskasta, rintarangasta tai alaselästä. KiHy:lla toimii myös sertifioitu MDT terapeutti. Kouluttaudumme jatkuvasti ja pyrkimyksemme on tarjota parhainta hoitoa varsinkin akuuttiin, toistuvaan ja pitkäkestoiseen alaselkäkipuun.
Tervetuloa!

Manuaalista terapiaa yksin tai yhdistettynä harjoitteisiin suositellaan näytön perusteella
  • akuutin ja kroonisen selkäkivun hoidossa 5 (7)
  • niska-hartiavaivoista 6
  • niskaperäisessä päänsäryssä 7
  • niskaperäisessä huimauksessa 7
  • alaselän välilevytyrässä 8
  • iskias-ja jalkaan säteilevässä kivussa 9.
Akuutissa ja kroonisessa alaselkäkivussa manuaalista terapiaa suositellaan maailmanlaajuisesti käytännössä kaikissa korkealuokkaisissa hoitosuosituksissa 5. (7)
HVLA (High-Velocity Low-Amplitude) manipulaatiota yksin tai yhdistettynä harjoitteisiin suositellaan:
  • Kroonisessa alaselkäkivussa HVLA manipulaatiolla ja mobilisaatiolla kohtalainen vaikuttavuus. Manipulaation vaikuttavuus on näistä parempi. Molemmat näistä ovat turvallisia hoitomuotoja. (7)
  • SI -nivelien toimintahäiriöissä (SIJD sacroiliac joint dysfunction) (1)
  • Migreenisairauksien esiintymistiheyden, keston ja voimakkuuden vähentämisessä (2-4)
  • Vanhempien ihmisten tasapainohäiriöissä (5-6)
LÄHTEET

@kihyklinikka – KiHy – Kiropraktiikka & Hyvinvointiklinikka.

Kiropraktiikka. Osteopatia. Fysioterapia. Hieronta.