Palvelut

Kiropraktikko on Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteröimä ja valvoma ammattinimike, 
jota saa käyttää vain kansainvälisen Doctor of Chiropractic (D.C.) –tutkinnon 
Council on Chiropractic Education (CCE)–akreditoidussa koulussa suorittanut henkilö. 

KiHy:ssa kaikki kiropraktikot ovat suorittaneet yliopistotasoisen MChiro (DC) korkeakoulututkinnon. 

Lisää kiropraktiikasta voi lukea toimipisteiden omilta sivuilta:
www.jyvaskylankiropraktiikka.fi
www.turkukiropraktiikka.fi

 

 

Fysioterapeutti on terveiden ja sairaiden ihmisten liikkumis- ja toimintakyvyn asiantuntija. 
Fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen 
ja fysikaalinen terapia ja apuvälinepalvelut.

Ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti.

KiHy:ssa toimivat fysioterapeutit ovat erikoistuneet mm. äitiysfysioterapiaan, 
TMD- ja MDT- fysioterapiaan, urheilufysioterapiaan jne.

Lisää fysioterapiasta voi lukea toimipisteiden omilta sivuilta: 

www.jyvaskylankiropraktiikka.fi 
www.turkukiropraktiikka.fi
Koulutettu hieroja on rekisteröity ja lailla suojattu ammattinimike.
Tämän ammatin harjoittajat ovat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä 
ja kuuluvat pakollisen potilasvakuutuslain piiriin.

KiHy:ssa toimii koulutettuja hierojia ja urheiluhierojia. 
Heidän lisäksi hierontaa soveltaa myös osa fysioterapeuteista

Lisää hieronnasta voi lukea toimipisteiden omilta sivuilta: 

www.jyvaskylankiropraktiikka.fi 

www.turkukiropraktiikka.fi